Tomannsbolig, horisontaldelt

Status: Submitted

Definition: Dette gjelder bolighus med to boliger. Tomannsboligen kan i tillegg inneholde en eller flere hybler el.l. som minimum dekkes av SSBs krav til hybel. Bygningen må framstå som en tomannsbolig. En tomannsbolig kan ha vertikalt eller horisontalt boligskille. Vertikaldelt tomannsbolig skal ha to bygningspunkt i GAB. Bygningen er frittliggende, og boligene kan ha separat eller felles inngang.

Updated: 26.02.2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 122