Våningshus

Status: Submitted

Definition: Enebolig på gårdsbruk. Kan også omfatte enebolig med hybelleilighet, sokkelleilighet o.l.

Updated: 26.02.2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 113