Search register

Bygningstype

 

Updated: 01/03/2019
Status: Submitted
Showing 1 - 50 of 127 hits

Codelist

Andre småhus med 3 boliger eller flere.
136

Submitted

Annen beredskapsbygning eller bygning som har nær tilknytning til/ tjener slik(e) bygning(er).
829

Submitted

Annen boligbygning/ sekundærbolig (f.eks. sekundærbolig reindrift). Dette gjelder bygninger som per definisjon ligger inn under bygningsgruppe 160-180, men som ikke naturlig hører inn under én av de tilhørende bygningstypene. Gjelder altså ikke bygninger som skal ha bruksareal til bolig.
199

Submitted

Annen bygning for bofellesskap, eller bygning som har nær tilknytning til/ tjener slik(e) bygning(er).
159

Submitted

Annen bygning for overnatting, eller bygning som har nær tilknytning til/ tjener slik(e) bygning(er). Asylmottak kan benytte denne bygningstypen dersom bygningen ikke inneholder egne boenheter.
529

Submitted

Bygninger som ikke passer inn under ovennevnte kategorier, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
679

Submitted

Annen energiforsyningsbygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
229

Submitted

Annen fiskeri- og fangstbygning
248

Submitted

Annen forretningsbygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er)
329

Submitted

Annen garasje- og hangarbygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er)
439

Submitted

Annen bygning for overnatting - godkjent etter hotelloven. , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
519

Submitted

Andre idrettsbygninger som ikke passer inn under ovennevnte kategorier , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
659

Submitted

Annen industribygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er)
219

Submitted

Annen kontorbygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
319

Submitted

Annen lagerbygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er)
239

Submitted

Annen landbruksbygning
249

Submitted

Bygninger som ikke passer inn under ovennevnte kategorier , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
649

Submitted

Annen primærhelsebygning eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
739

Submitted

Andre spisesteder som ikke passer inn i kodene over, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
539

Submitted

Andre skoler som ikke passer inn under ovennevnte kategorier, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
619

Submitted

Andre universitets- og høgskolebygninger som ikke passer inn under ovennevnte kategorier , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
629

Submitted

Andre multifunksjonshus for kultur og idrett, herunder ungdomsklubb, som ikke passer inn under ovennevnte kategorier , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
669

Submitted

Annet sykehjem, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
729

Submitted

Bygning med fritidsboliger/ boliger til utleie, boligene har bad og kokemuligheter, og leies oftest for døgn- eller ukebasis. Moderne varianter er ofte knyttet til en sentral ekspedisjon med forretning og av og til restaurant. Opprinnelig basert på at man skal ha med sengetøy og stelle mat selv. Boligene registreres med lokalekode A (annet enn bolig). Det skal ikke registreres bruksareal til bolig.
523

Submitted

Bankbygning, posthus
312

Submitted

Sted for opphold for barn 1 - 5 år. Kan være heldag og halvdag, og det er knyttet et visst pedagogisk innhold til oppholdet. Selve barnehagebygningen er ofte velutstyrt, med flere avdelinger, spiserom/hvilerom for de ansatte og kjøkken. Styrt av Barnehageloven
612

Submitted

Skolebygning for skoleklassene 1-7, for barn i alderen 6-12 år.
613

Submitted

Kristent forsamlingshus
672

Submitted

Bensinstasjon
323

Submitted

Bygning for utlån av bøker, lydbøker, filmer, aviser o.l. Moderne bibliotek/mediatek har ofte tilgjengelig PC gjerne med Internett-tilknytning.
642

Submitted

Institusjoner der man bor permanent og samtidig har tilgang til et behandlingstilbud.
722

Submitted

Bo- og servicesenter. For eldre, utviklingshemmede, funksjonshemmede mv.
151

Submitted

Boligbrakker. Dette gjelder bygninger som per definisjon ligger inn under bygningsgruppe 160-180, men som ikke naturlig hører inn under én av de tilhørende bygningstypene. Gjelder altså ikke bygninger som skal ha bruksareal til bolig.
193

Submitted

322

Submitted

Bygning for renseanlegg, bl.a. kloakkpumpestasjon
214

Submitted

Bygning for vannforsyning, bl.a. pumpestasjon.
216

Submitted

Campinghytte : En enklere overnattingshytte fortrinnsvis beregnet for bilturister. Som regel er de knyttet til en campingplass. Gjestene holder vanligvis sengetøy selv. Utleiehytte : Et lite hus med høy, middels eller lav standard, til midlertidig opphold. Oftest større og bedre standard enn en campinghytte, ofte ikke beliggende på en campingplass, men mer spredt i terrenget. Moderne utleiehytter har ofte høy standard og flere er ofte knyttet til et senter med vakt, kiosk/forretning og andre fasiliteter.
524

Submitted

Bygning for ungdomsaktiviteter, særlig knyttet til musikk og dans - drevet på forretningsmessig basis.
663

Submitted

Driftsbygning for fiske og fangst, inkl. oppdrettsanlegg
244

Submitted

Frittliggende bygning med kun en boligenhet.
111

Submitted

Enebolig som i tillegg inneholder en eller flere hybler eller lignende, som minimum dekkes av SSBs krav til hybel. Bygningen må fremstå som en enebolig.
112

Submitted

Bygning for industriell serieproduksjon.
211

Submitted

Fengselsbygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er)
819

Submitted

823

Submitted

Garasje: Frittliggende bygning som primært benyttes for parkering av bil. Kan i tillegg inneholde boder o.l. Uthus: Frittliggende bygning som benyttes til oppbevaring av redskap, ved, materialer o.l. Anneks: Frittliggende bygg beregnet for overnatting og er ingen selvstendig boenhet for varig opphold. Det skal ikke registreres bruksareal til bolig på slike bygg.
181

Submitted

Garasje: Frittliggende bygning som primært benyttes for parkering av bil. Kan i tillegg inneholde boder o.l. Uthus: Frittliggende bygning som benyttes til oppbevaring av redskap, ved, materialer o.l. Anneks: Frittliggende bygg beregnet for overnatting og er ingen selvstendig boenhet for varig opphold. Det skal ikke registreres bruksareal til bolig på slike bygg.
182

Submitted

Showing 1 - 50 of 127 hits