Ikke godkjent bolig

Status: Submitted

Definition: Bruksenhetstype for annen bruk enn bolig, som regel næringsvirksomhet.

Updated: 27.11.2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: I