Annet enn bolig

Status: Submitted

Definition: Bruksenhetstype for annen bruk enn bolig, som regel næringsvirksomhet.

Updated: 26.02.2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: A