Search register

Bruksenhetstype

Inneholder bruksenhetstypekoder 

Updated: 26/02/2019
Status: Submitted
Showing 1 - 5 of 5 hits

Codelist

Bruksenhetstype for annen bruk enn bolig, som regel næringsvirksomhet.
A

Submitted

Bruksenhetstype Bolig.
B

Submitted

Bruksenhetstype for fritidsbolig. En fritidsbolig benyttes ikke som permanent bolig.
F

Submitted

Bruksenhetstype for annen bruk enn bolig, som regel næringsvirksomhet.
I

Submitted

Bruksenhet av typen unummerert bruksenhet.
U

Submitted

Showing 1 - 5 of 5 hits