Ingen krav til utnyttelsesgrad

Status: Valid

Definition: Gir ingen krav til arealdisponering. Om søker vil kommentere valget, må det gjøres i følgebrevet.

Updated: 25.04.2021
Date accepted: 25/04/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: ingenKrav

Valid from: 25.04.2021