Annet

Status: Valid

Definition: Annen vurdering av utnyttelsesgrad enn beregning. NB: Om Annet velges, vil beregningen av arealdisponering skjules i utskriften. Vedlegget Underlag for beregning av utnytting (UnderlagUtnytting) bør legges ved.

Updated: 02.03.2020
Date accepted: 02/03/2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: annetUdef

Valid from: 21.01.2019