Beskrivelse av type arbeid og/eller prosesser

Status: Submitted
Updated: 10.08.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: BeskrivelseTypeArbeidProsess