Må vurderes nærmere av saksbehandler

Status: Valid
Updated: 23.09.2021
Date accepted: 23/09/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: VAS