Endring av bygg - utvendig - Tilbygg med samlet areal mindre enn 50 m2

Status: Submitted
Updated: 12.02.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: tilbyggunder50m2