Endring av bygg - utvendig - Tilbygg med samlet areal større enn 50 m2

Status: Submitted
Updated: 12.02.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: tilbyggover50m2