Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner og anlegg

Status: Submitted
Updated: 12.02.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: plasseringmidlertidig