Nytt bygg - Under 70 m2 - ikke boligformål

Status: Submitted
Updated: 12.02.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: nyttbyggunder70m2