Nytt bygg - Driftsbygning i landbruket med samlet areal over 1000 m2

Status: Submitted
Updated: 12.02.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: nyttbyggdriftsbygningover1000m2