Endring av driftsbygning i landbruket under 1000m2 (BRA)

Status: Submitted
Updated: 12.02.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: driftsbygningendringunder1000m2