Endring av bygg - innvendig - Brannskille i bygg

Status: Submitted
Updated: 21.10.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: brannskille