Annen beredskapsbygning

Status: Submitted

Definition: Annen beredskapsbygning eller bygning som har nær tilknytning til/ tjener slik(e) bygning(er).

Updated: 19.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 829