Stasjon for radarovervåkning av fly- og/eller skipstrafikk

Status: Submitted

Definition: Not set

Updated: 19.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 824