Kirke og kapell

Status: Submitted

Definition: Kristent gudshus

Updated: 19.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 671