Svømmehall

Status: Submitted

Definition: Bygning for innendørs badeanlegg som brukes til undervisning, mosjon, trening og konkurranser.

Updated: 19.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 653