Videregående skole

Status: Submitted

Definition: Skolebygning for skole etter grunnskolen. Allmennfaglig eller yrkesrettet.Ikke høgskole

Updated: 19.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 616