Annen restaurantbygning

Status: Submitted

Definition: Andre spisesteder som ikke passer inn i kodene over, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).

Updated: 19.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 539