Annen bygning for overnatting

Status: Submitted

Definition: Annen bygning for overnatting, eller bygning som har nær tilknytning til/ tjener slik(e) bygning(er). Asylmottak kan benytte denne bygningstypen dersom bygningen ikke inneholder egne boenheter.

Updated: 19.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 529