Hotellbygning

Status: Submitted

Definition: Større bygning for overnatting, godkjent etter hotelloven.

Updated: 19.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 511