Trafikktilsynsbygning

Status: Submitted

Definition: En bygning hvor det foregår førerkortutstedelse, teknisk kontroll og registrering av motorkjøretøyer. Bygningen kan også inneholde en administrasjonsdel tilknyttet biltilsynet.

Updated: 19.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 441