Mediabygning

Status: Submitted

Definition: Hus for produksjon og distribusjon/kringkasting av medieprodukter (aviser, radio og TV)

Updated: 19.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 313