Hus for dyr, landbrukslager og silo

Status: Submitted

Definition: Hus for dyr, fôrlager, strølager, landbrukssilo, høy-/ korntørke

Updated: 19.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 241