Search register

Bygningstyper for Arbeidstilsynet

 

Updated: 19/03/2021
Status: Submitted
Showing 1 - 50 of 97 hits

Codelist

Annen beredskapsbygning eller bygning som har nær tilknytning til/ tjener slik(e) bygning(er).
829

Submitted

Annen bygning for overnatting, eller bygning som har nær tilknytning til/ tjener slik(e) bygning(er). Asylmottak kan benytte denne bygningstypen dersom bygningen ikke inneholder egne boenheter.
529

Submitted

Bygninger som ikke passer inn under ovennevnte kategorier, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
679

Submitted

Annen energiforsyningsbygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
229

Submitted

Annen fiskeri- og fangstbygning
248

Submitted

Annen forretningsbygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er)
329

Submitted

Annen garasje- og hangarbygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er)
439

Submitted

Annen bygning for overnatting - godkjent etter hotelloven. , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
519

Submitted

Andre idrettsbygninger som ikke passer inn under ovennevnte kategorier , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
659

Submitted

Annen industribygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er)
219

Submitted

Annen kontorbygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
319

Submitted

Annen lagerbygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er)
239

Submitted

Annen landbruksbygning
249

Submitted

Bygninger som ikke passer inn under ovennevnte kategorier , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
649

Submitted

Annen primærhelsebygning eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
739

Submitted

Andre spisesteder som ikke passer inn i kodene over, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
539

Submitted

Andre skoler som ikke passer inn under ovennevnte kategorier, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
619

Submitted

Andre universitets- og høgskolebygninger som ikke passer inn under ovennevnte kategorier , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
629

Submitted

Not set
449

Submitted

Andre multifunksjonshus for kultur og idrett, herunder ungdomsklubb, som ikke passer inn under ovennevnte kategorier , eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
669

Submitted

Annet sykehjem, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
729

Submitted

Bygning med fritidsboliger/ boliger til utleie, boligene har bad og kokemuligheter, og leies oftest for døgn- eller ukebasis. Moderne varianter er ofte knyttet til en sentral ekspedisjon med forretning og av og til restaurant. Opprinnelig basert på at man skal ha med sengetøy og stelle mat selv. Boligene registreres med lokalekode A (annet enn bolig). Det skal ikke registreres bruksareal til bolig.
523

Submitted

Bankbygning, posthus
312

Submitted

Sted for opphold for barn 1 - 5 år. Kan være heldag og halvdag, og det er knyttet et visst pedagogisk innhold til oppholdet. Selve barnehagebygningen er ofte velutstyrt, med flere avdelinger, spiserom/hvilerom for de ansatte og kjøkken. Styrt av Barnehageloven
612

Submitted

Skolebygning for skoleklassene 1-7, for barn i alderen 6-12 år.
613

Submitted

Kristent forsamlingshus
672

Submitted

Bensinstasjon
323

Submitted

Bygning for utlån av bøker, lydbøker, filmer, aviser o.l. Moderne bibliotek/mediatek har ofte tilgjengelig PC gjerne med Internett-tilknytning.
642

Submitted

Institusjoner der man bor permanent og samtidig har tilgang til et behandlingstilbud.
722

Submitted

Not set
822

Submitted

Not set
322

Submitted

Bygning for renseanlegg, bl.a. kloakkpumpestasjon
214

Submitted

Bygning for vannforsyning, bl.a. pumpestasjon.
216

Submitted

Campinghytte : En enklere overnattingshytte fortrinnsvis beregnet for bilturister. Som regel er de knyttet til en campingplass. Gjestene holder vanligvis sengetøy selv. Utleiehytte : Et lite hus med høy, middels eller lav standard, til midlertidig opphold. Oftest større og bedre standard enn en campinghytte, ofte ikke beliggende på en campingplass, men mer spredt i terrenget. Moderne utleiehytter har ofte høy standard og flere er ofte knyttet til et senter med vakt, kiosk/forretning og andre fasiliteter.
524

Submitted

Bygning for ungdomsaktiviteter, særlig knyttet til musikk og dans - drevet på forretningsmessig basis.
663

Submitted

Driftsbygning for fiske og fangst, inkl. oppdrettsanlegg
244

Submitted

Bygning for industriell serieproduksjon.
211

Submitted

Fengselsbygning, eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er)
819

Submitted

Not set
823

Submitted

Gatekjøkken : Lite serveringssted, med enkle retter - oftest halvfabrikata - leveres over disk. Kiosk : Liten bygning for salg av bl.a godter, blader, pølser og mineralvann.
533

Submitted

Godsterminal
415

Submitted

Senter som inneholderflere tilbud som f.eks. fysioterapi, kiroprakti, akupunktur, alternative behandlingsformer etc.
732

Submitted

Kompakt treningsanlegg, drevet på forretningsmessig basis - ikke offentlig. Moderne studioer har ofte muligheter for apparattrening, squash, aerobic, massasje og andre mer eller mindre organiserte aktiviteter.
655

Submitted

Rimelig, enkelt utstyrt overnattingssted, vanligvis serveres også mat. I byene ofte leid ut på mer fast basis. over uker, måneder eller år. For å drive et pensjonat kreves en herbergebevilling, evt. pensjonatbevilling.
521

Submitted

Større bygning for overnatting, godkjent etter hotelloven.
511

Submitted

Hus for dyr, fôrlager, strølager, landbrukssilo, høy-/ korntørke
241

Submitted

Bygning primært til bruk for idrettsformål, innehar som regel også garderobeanlegg og kiosk.
651

Submitted

Bygning primært brukt som skøytehall for lengdeløp og ishockey, innehar som regel også garderobeanlegg og kiosk. Ishallene er ofte ikke islagt mer enn halve året, resten av tiden brukes den gjerne til andre idrettsarrangementer, friidrett, ulike turneringer o.l. eller den kan brukes til messer o.l.
652

Submitted

Showing 1 - 50 of 97 hits