Er varelevering planlagt i tråd med følgende krav i det søknadspliktige tiltaket?

Status: Submitted
Updated: 29.06.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 8.3