Er risiko for helsefarlig stråling ivaretatt i tråd med følgende krav?

Status: Submitted
Updated: 29.06.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 5.1