Er forurensing i arbeidsatmosfæren et tema i det søknadspliktige tiltaket og en mulig risiko ved driften til virksomheten(e) som skal bruke tiltaket?

Status: Submitted
Updated: 29.06.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 4.4