Innebærer arbeid med montering, justering, kontroll, renhold, vedlikehold og ettersyn av bygningen eller tekniske installasjoner en risiko ved det søknadspliktige tiltaket?

Status: Submitted
Updated: 29.06.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 2.4