Er tiltaket tilrettelagt for sikkerhet ved renhold, vedlikehold, montering og liknende i henhold til følgende krav?

Status: Submitted
Updated: 29.06.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 2.3