Er det planlagt med baderom i tilknytning til beboer- eller pasientrom i helseinstitusjoner i tråd med følgende krav?

Status: Submitted
Updated: 29.06.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 13.4