Er det planlagt med pasientrom som har fri plass rundt seng mv. i tråd med følgende krav?

Status: Submitted
Updated: 29.06.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 13.2