Er det planlagt med tørkerom eller lignende som er plassert, innredet og utformet i tråd med følgende krav?

Status: Submitted
Updated: 07.09.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 11.24