Vil det være nødvendig for arbeidstakere å sove på eller i tilknytning til arbeidsstedet på grunn av arbeidets art?

Status: Submitted
Updated: 29.06.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 11.19