Har arbeidsgiver(e) som skal drive virksomhet i det omsøkte tiltaket, medvirket i planleggingsprosessen?

Status: Submitted
Updated: 07.09.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.18