Har representatene til de ansatte som skal arbeide i det omsøkte tiltaket (AMU, verneombud eller ansattes representant), medvirket i planleggingsprosessen?

Status: Submitted
Updated: 07.09.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.15