Fiskeridirektoratet
Kyst og fiskeri
Norwegian Directorate of Fisheries
sld

Kystverket
Samferdsel
Kartverket
sld

Miljødirektoratet
Natur
Miljødirektoratet
sld

Bane NOR SF
Samferdsel

Norsk institutt for bioøkonomi
Landbruk
Norsk institutt for bioøkonomi
sld

Miljødirektoratet
Friluftsliv

Havforskningsinstituttet
Kyst og fiskeri
Havforskningsinstituttet
sld

Fiskeridirektoratet
Kyst og fiskeri
Fiskeridirektoratet
sld

Riksantikvaren
Kulturminner

Riksantikvaren
Kulturminner

Riksantikvaren
Kulturminner

Riksantikvaren
Kulturminner

Riksantikvaren
Kulturminner

Riksantikvaren
Kulturminner
Riksantikvaren
sld

Riksantikvaren
Kulturminner

Riksantikvaren
Kulturminner

Norges vassdrags- og energidirektorat
Samfunnssikkerhet
Norges vassdrags- og energidirektorat
sld

Norges geologiske undersøkelse
Geologi
Norges geologiske undersøkelse
sld
Norges geologiske undersøkelse
sld
Norges geologiske undersøkelse
sld

Fiskeridirektoratet
Kyst og fiskeri
Fiskeridirektoratet
sld

Norges geologiske undersøkelse
Geologi
Norges geologiske undersøkelse
sld
Norges geologiske undersøkelse
sld
Norges geologiske undersøkelse
sld

Kartverket
Plan
Kartverket
sld
Kartverket
sld

Norges geologiske undersøkelse
Geologi
Norges geologiske undersøkelse
sld
Norges geologiske undersøkelse
sld
Norges geologiske undersøkelse
sld

Norges geologiske undersøkelse
Geologi
Kartverket
sld

Norges geologiske undersøkelse
Geologi
Norges geologiske undersøkelse
sld
Norges geologiske undersøkelse
sld

Fiskeridirektoratet
Kyst og fiskeri
Fiskeridirektoratet
sld

Miljødirektoratet
Natur
Miljødirektoratet
sld
Miljødirektoratet
sld

Kystverket
Kyst og fiskeri
Kystverket
lyr

Statistisk sentralbyrå
Friluftsliv
Statistisk sentralbyrå
sld

Norges geologiske undersøkelse
Geologi
Norges geologiske undersøkelse
sld

Kommunene
Plan
Fylkesmannen i Rogaland
qml
Fylkesmannen i Rogaland
qml
Fylkesmannen i Rogaland
qml
Fylkesmannen i Rogaland
qml
Fylkesmannen i Rogaland
qml

Laster....