Fiskeridirektoratet
Kyst og fiskeri
Kartverket
sld

Kystverket
Kyst og fiskeri
Kystverket
sld

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Samfunnssikkerhet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
lyr
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
sld

Statistisk sentralbyrå
Befolkning
Statistisk sentralbyrå
sld
Statistisk sentralbyrå
sld

Norsk institutt for bioøkonomi
Landbruk
Norsk institutt for bioøkonomi
sld

Norsk institutt for bioøkonomi
Landbruk
Norsk institutt for bioøkonomi
sld

Fylkesmannen i Finnmark
Samferdsel
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
sld

Statistisk sentralbyrå
Befolkning
Statistisk sentralbyrå
sld

Statistisk sentralbyrå
Befolkning
Statistisk sentralbyrå
lyr
Kartverket
sld

Statistisk sentralbyrå
Befolkning

Norges geologiske undersøkelse
Geologi
Norges geologiske undersøkelse
sld
Norges geologiske undersøkelse
sld

Direktoratet for mineralforvaltning
Geologi
Direktoratet for mineralforvaltning
lyr
Direktoratet for mineralforvaltning
sld

Miljødirektoratet
Natur
Miljødirektoratet
sld
Miljødirektoratet
sld

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Samfunnssikkerhet
Kartverket
lyr
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
sld

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Samfunnssikkerhet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
lyr

Statnett
Energi

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Samfunnssikkerhet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
lyr
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
sld

Fiskeridirektoratet
Kyst og fiskeri
Kartverket
sld

Geovekst
Landbruk
Norsk institutt for bioøkonomi
sld
Norsk institutt for bioøkonomi
sld
Norsk institutt for bioøkonomi
sld
Norsk institutt for bioøkonomi
sld
Norsk institutt for bioøkonomi
sld
Norsk institutt for bioøkonomi
sld
Norsk institutt for bioøkonomi
sld

Geovekst
Basis geodata
Kartverket
sld
Kartverket
sld

Geovekst
Basis geodata
Kartverket
sld
Kartverket
sld

Geovekst
Basis geodata
Geovekst
sld

Geovekst
Basis geodata
Kartverket
sld

Geovekst
Basis geodata
Geovekst
sld

Geovekst
Basis geodata
Kartverket
sld
Kartverket
sld
Kartverket
sld
Geovekst
sld
- Fyr
Geovekst
sld

Forsvarsbygg
Samfunnssikkerhet
Forsvarsbygg
sld

Forsvarsbygg
Forurensning

Norges geologiske undersøkelse
Geologi
Norges geologiske undersøkelse
sld

Norges geologiske undersøkelse
Geologi
Norges geologiske undersøkelse
sld

Laster....