Søk i register

Inspire statusregister

Tabellen gir en statusoversikt over oppfyllelse av krav for datasett omfattet av Inspiredirektivet.

Oppdatert: 20.01.2019
Viser 151 - 200 av 205 treff
Høyde, Hydrografi, Havområder
Meteorologiske geografiske forhold
Rapporteringsenheter og områder med særlig forvaltning eller restriksjoner
Oseanografiske geografiske forhold
Bygninger, Vernede områder
Oseanografiske geografiske forhold
Områder med naturbetingede farer
Rapporteringsenheter og områder med særlig forvaltning eller restriksjoner
Meteorologiske geografiske forhold
Stedsnavn, Bygninger, Allmennyttige og offentlige tjenester, Høyde, Vernede områder, Transportnett, Administrative enheter, Hydrografi, Arealdekke, Produksjons- og industrianlegg
Rapporteringsenheter og områder med særlig forvaltning eller restriksjoner
Oseanografiske geografiske forhold
Produksjons- og industrianlegg
Administrative enheter
Anlegg for landbruk og akvakultur
Viser 151 - 200 av 205 treff