Søk i register

Inspire statusregister

Tabellen gir en statusoversikt over oppfyllelse av krav for datasett omfattet av Inspiredirektivet.

Oppdatert: 26.03.2019
Viser 151 - 180 av 180 treff
Oseanografiske geografiske forhold
Stedsnavn, Bygninger, Allmennyttige og offentlige tjenester, Høyde, Vernede områder, Transportnett, Administrative enheter, Hydrografi, Arealdekke
Bygninger, Vernede områder
Rapporteringsenheter og områder med særlig forvaltning eller restriksjoner
Rapporteringsenheter og områder med særlig forvaltning eller restriksjoner
Viser 151 - 180 av 180 treff