Hydroelectric power system WMS

Service

Tjenesten viser elementene i det de utbygde vannkraftsystemet, samt status på søkte vannkraftprosjekter som er under konsesjonsbehandling(ikke utbygd vannkraftverk). Vannkraftprosjekter som er identifisert i Samlet plan er kodet som "Rest - Samlet plan" i tjenesten. Dammer og magasin inkluderer også objekter som benyttes til andre formål enn kraftproduksjon.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Version number 1

Updated: 1/27/2021 3:36:26 AM

Inspire service status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata in search service
good
Service status
useable