Vannforekomster

Datasett

Datasett som viser vannkvalitet i vassdrag. Kartleggingen utføres i regi av vannregion-myndigheten (Fylkesmannen). Forvaltning i henhold til vannrammedirektivet. Informasjon aktuell i forbindelse med arealbrukstiltak for å forbedre eller beholde en god vannkvalitet.

Innsender: Kartverket

Eier: Norges vassdrags- og energidirektorat

Versjons ID 1

Oppdatert: 19.03.2019 03:31:48

Bruksområde

NVE fraskriver seg ansvar for skade som skyldes feil i data og feil bruk av data.

Inspire tema: Hydrografi, Energiressurser

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata:
God
Metadatatjeneste
God
Deling av data
Ikke levert
WMS:
Brukbar
Nedlastingstjeneste WFS
Ikke levert
Nedlastingstjeneste Atom-feed
Ikke levert
Nedlastingstjeneste WFS eller Atom-feed
Ikke levert
Harmoniserte data
Ikke levert
Spatial data service
Ikke levert