Statistiske rutenett

Dataset

SSB har definert rutenett for bruk av offisiell statistikk i Norge. Ved hjelp av rutenett-ID kan rutenettstatistikk knyttes til kart. Gridstørrelsene er: 250m, 500m, 1km, 2km, 5km, 10km, 25km, 50km, 100km, 250km, 500km.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Statistics Norway

Version number 1

Updated: 8/25/2019 3:32:14 AM

Usage

For eksempel SSB produserer årlig ”Statistikk på rutenett” for ruteinndelingene 250m X 250m, 1km x 1km og 5km x 5km. De fire temaene det produseres statistikk for er "Bygg/Bolig", "Befolkning", "Virksomheter", og "Jord, skog, jakt og fiskeri". Rutenettene brukes også i utvalgsundersøkelser

Inspire tema: Statistical units

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata service status
good
Sharing of data
deficient
WMS:
useable
Download service WFS
useable
Download service Atom feed
deficient
Download service WFS or Atom-feed
useable
Harmoniserte data
deficient
Spatial data service
deficient