Statistiske enheter grunnkretser 2018

Datasett

Datasettet viser grunnkretsinndelingen i Norge. Grunnkretser er stabile statistiske enheter som ble opprettet i samarbeid mellom kommunen og Statistisk sentralbyrå (SSB).

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 19.03.2019 03:34:44

Bruksområde

Statistiske beregninger. Analyse og presentasjon i et GIS-system. Produksjon av kart og avledede produkter. Forvaltningsmessig saksbehandling av kretser.

Inspire tema: Statistiske enheter

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata:
God
Metadatatjeneste
God
Deling av data
Ikke levert
WMS:
Brukbar
Nedlastingstjeneste WFS
Brukbar
Nedlastingstjeneste Atom-feed
God
Nedlastingstjeneste WFS eller Atom-feed
God
Harmoniserte data
Ikke levert
Spatial data service
Ikke levert