Støysoner Avinors lufthavner WMS

Service

Definition: Datasettet gir opplysninger om støy i innflyvningssoner og støy ved bakken i tilknytning til flyplasser. Støysonene i dette datasettet er utarbeidet i henhold til Miljøverndepartementets retningslinje T-1442.

Updated: 26.09.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Avinor

Inspire service status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata in search service
good
Service status
useable