Støysoner Avinors lufthavner WFS

Service

Definition: Tjenesten gir tilgang til tilgang til datasettet "Støysoner Avinors lufthavner", distribuert som GML. Datasettet gir opplysninger om støy i innflyvningssoner og støy ved bakken i tilknytning til flyplasser. Støysonene i dette datasettet er utarbeidet i henhold til Miljøverndepartementets retningslinje T-1442

Updated: 28.09.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Avinor

Inspire service status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata in search service
good
Service status
useable