Ortofoto Jæren GSD 10 2018

Datasett

Ortofoto har samme geometriske egenskaper som et kart og kan knyttes til et referansesystem. Ortofoto er inndelt i ulike ortofotostandarder egnet til forskjellige formål. Ortofoto 10: Dekker normalt byområder og utbyggingsområder der det er behov for god stedfestingsnøyaktighet og høy oppløsning. Bakkeoppløsningen er som regel 0,04 – 0,15 m. Nøyaktighet ± 0.35 m.

Innsender: Kartverket

Eier: Geovekst

Versjons ID 1

Oppdatert: 19.01.2019 03:31:28

Bruksområde

Dataene egner seg blant annet som bakgrunnskart, alene eller sammen med andre digitale kartdata, som kilde for datafangst, eller som dokumentasjon for analyse av endringer mellom ulike opptakstidspunkt.

Inspire tema: Ortofoto

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata:
Brukbar
Metadatatjeneste
God
Deling av data
Ikke levert
WMS:
Ikke levert
Nedlastingstjeneste WFS
Ikke levert
Nedlastingstjeneste Atom-feed
Ikke levert
Nedlastingstjeneste WFS eller Atom-feed
Ikke levert
Harmoniserte data
Ikke levert
Spatial data service
Ikke levert